Folk i Høver

Hanne og Søren Them Diamantbryllup

forrest ses familien: Hans Jensen, Jørgen, Johanne Them Jensen, Arne, Hanne og Søren Them, Chresten Them og Mine Them

i venstre side: Marius og Margrethe Fiirgaard

I højre side : Lærer Kaae, pastor Dyreborg og frue.

Bagerst: Harald Bek, Magda Bek, Anna Jensen, Ernst Jensen , Søren Andreasen, Ester Andreasen

Fastelavnssoldater ved Kirketoft 1955

Jørgen Høgh Andersen, Holger Jakobsen, Niels Søren Bek, Kaj Johannesen,

Svend Erik Hansen,Jørgen Sørensen, Ulrik Kragelund, Arne Jakobsen,

Kleld Kristensen, Leif Hansen,Erik Sørensen,Åge Rasmussen

Fastelavn Ryvej 28 i 1960

Holger Jakobsen, Jørgen Sørensen, Preben Licht, Niel Søren Bek, Gert Petersen,

Bjarne Thorvaldsen, Børge Kristensen, Henning Rasmussen, Johannes Jensen,

Kaj Johannesen, Finn Pedersen, Jørgen Kristensen

Fastelavn 1961

Børge Kristensen, Finn Petersen, Bjarne Thorvaldsen, Holger Jakobsen,

Henning Rasmussen,Johannes Jensen, Svend Jensen,

Niels Søren Bek, Jørgen Kristensen

 

Fastelavsfest i Forsamlingshuset 1961

Børge Kristensen, Niels Søren Bek, Holger Jakobsen, Bjarne Thorvaldsen, Svend Jensen

Eva Andersen, Birgit Sørensen, Gurli Kristiansen,Jørgen Kristensen,

Henning Rasmussen,FinnPedersen, Johannes Jensen, Karen Bek,

Betty Kragelund, Inger Jensen, Inger Føns, Yrsa Johannesen

Magda Bek, Henry Kragelund, Metha Andersen

Leo Møller

Smeden i Høver Jens Hansen og Niels Søren Bek med hesten Junker

Magda Bek og Metha Andersen laver stoftryk

Konfirmation i Galten Kirke 1956

Forrest: Finn Mikkelsen, Inge Boje, Knud Leth Andersen(Damgården), Ruth Andersen,

Kurt Møller, Anders Jørgen Jensen (Sommerlyst)

Bagerst: Bente Vandborg, Ove Lauersen, Børge Thomsen, ? , Pastor Dyreborg,

Lissi Harlev Kristensen, Elly Severinsen, Lis Jakobsen, ? , Kristian Loumand .

Konfirmation i Galten Kirke 1956

bagerst 1. Leif Hansen, 5. Svend Erik Jensen

Forrest 2. Inga Madfsen

Christa og Karl Jensen

Snedker Kristian Sørensen, gdr. Marius Fiirgaard, Lærer Horslund Olsen

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse